Gård och trapphus

Gemensamma utrymmen

Tänk på att du inte får förvara brandfarliga ämnen i varken vindsutrymmen eller källarförråd. Av säkerhetsskäl får inte cyklar eller barnvagnar stå uppställda i trapphusen. Dessa står i vägen vid städning och kan blockera vägen vid en utrymning eller en sjuktransport. Kom ihåg att det ska vara fria ytor i trapphus och entré.

Cyklar uppställs så att framkomligheten blir bra för andra boende, både utomhus och inne i cykelförråden.

Gården

Man ska inte rasta hundar på innergården. Om inte skogsområdena i närheten lockar så rekommenderas grönområdet på baksidan av låghusen. Undvik också att parkera bilar och motorcyklar på innergården. Föreningen har ett avtal med Aimo-Park som har rätt att bötesfälla bilar för felparkering. Självklart är det inget problem vid lastning, men blockera då inte framkomligheten helt.