Överlåtelse

När en bostadsrätt bostadsrätt överlåts måste köparen ansöka om medlemskap i och säljaren om utträde ur bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. När styrelsen beviljar nya medlemskap tas alltid kreditupplysning på den sökande. Ansökan om inträde och utträde lämnas tillsammans med kopia av förvärvshandlingen (köpekontraktet, e.d.) hos Mikael Yllman på Lina Sandells plan 20. Har du inte möjlighet att lämna ansökan där kontakta styrelsen. Ansökan besvaras så snart som möjligt senast inom en månad.

Vår förvaltare SBC hanterar pantsättningar och ger information om bostadsrätten. Kontaktuppgifter finner du här.

Här hittar du Brf Kamkoftans stadgar och energideklaration.

Vid överlåtelse och pantsättning tas en avgift ut motsvarande 2,5 % respektive 1 % av det gällande prisbasbeloppet.