Överlåtelse

När en bostadsrätt överlåts måste köparen ansöka om medlemskap i och säljaren om utträde ur bostadsrättsföreningen. Det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. När styrelsen beviljar nya medlemskap tas alltid kreditupplysning på den sökande.

Ansökan om inträde och utträde görs enklast via vår ekonomiska förvaltare SBC:s mäklarportal. Då kommer också besked tillbaka till er snabbast, då ingen postgång behövs. Om detta inte är möjligt lämnas ansökan tillsammans med kopia av förvärvshandlingen (köpekontraktet, e.d.) hos ordförande Kristoffer Brander på Lina Sandells plan 28, 129 53 Hägersten.

Har du inte möjlighet att lämna ansökan där, kontakta styrelsen. Ansökan besvaras så snart som möjligt, senast inom en månad.

Mäklare eller den som driver överlåtelsen ska bifoga frankerat och adresserat kuvert till den som är ansvarig för kreditvärdigheten, dvs. Kristoffer Brander, om överlåtelsen ska skickas tillbaka. Annars scannas detta och skickas via mail.

Vår ekonomiska förvaltare SBC hanterar pantsättningar och ger information om bostadsrätten. Kontaktuppgifter till SBC.

Här hittar du Brf Kamkoftans stadgar och energideklaration.

Vid överlåtelse och pantsättning tas en avgift ut motsvarande 2,5 % respektive 1 % av det gällande prisbasbeloppet.