För dig som mäklare

Allmänt om föreningen Kamkoftan

Fastigheten byggdes 1955 och består av 2 flerbostadshus. Föreningen bildades 2003 och är en äkta förening. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8 090 m², varav 7 935 m² utgör lägenhetsyta och 155 m² utgör lokalyta. Föreningen upplåter 155 lägenheter med bostadsrätt samt 3 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt. Föreningen arrenderar marken av Stockholms stad.

Ekonomi

Du hittar tidigare årsredovisningar här.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Energideklaration

Sitter i anslagstavlan i varje portuppgång

Typ av ventilation

Mekanisk i höghuset, självdrag i låghus.

Bredband

Föreningen har ett gemensamt avtal med Ownit, vilket innebär att alla har 700-1000 Mbit/s bredband, IP-TV Bas + stream samt IP-telefoni. Avgiften på 171 kronor/månad är obligatorisk och finns med på avgifts-/hyresavin från SBC.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift om 1 163 kronor och en pantavgift om 465 kronor. Bägge betalas av köparen.

Förråd

Till samtliga lägenheter hör minst ett källar- eller vindsförråd, lägenheter i låghuset har också ett matkällarförråd.

Gemensamma utrymmen

Det finns en gemensam tvättstuga och flera cykel- och barnvagnsrum.

Avgiftsändringar

Under 2024 finns inga avgiftsändringar planerade.

Parkering/garage

Kötiden för parkerings- och garageplats är just nu 5-8 år.

Planerade underhåll och renoveringar

2024 Byte av fönster och balkongdörrar i höghuset.

Ägandeskap

Delat ägande godkänns, juridisk person godkänns inte.

Ansökan om medlemskap

Här hittar du information om hur överlåtelsen går till.