För dig som mäklare

Allmänt om föreningen Kamkoftan

Fastigheten byggdes 1955 och består av 2 flerbostadshus. Föreningen bildades 2003 och är en äkta förening. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 8 090 m², varav 7 935 m² utgör lägenhetsyta och 155 m² utgör lokalyta. Föreningen upplåter 152 lägenheter med bostadsrätt samt 6 lägenheter och 3 lokaler med hyresrätt. Föreningen arrenderar marken av Stockholms stad.

Ekonomi

Du hittar tidigare årsredovisningar här.

Uppvärmning

Fjärrvärme.

Typ av ventilation

Mekanisk i höghuset, självdrag i låghus.

Bredband

Föreningen har ett gemensamt avtal med Ownit, vilket innebär att alla har 700-1000 Mbit/s bredband, IP-TV Bas + stream samt IP-telefoni. Avgiften på 171 kronor/månad är obligatorisk och finns med på avgifts-/hyresavin från SBC.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

Föreningen tar ut överlåtelseavgift om 1 163 kronor och en pantavgift om 465 kronor. Bägge betalas av köparen.

Förråd

Till samtliga lägenheter hör minst ett källar- eller vindsförråd, lägenheter i låghuset har också ett matkällarförråd.

Gemensamma utrymmen

Det finns en gemensam tvättstuga och flera cykel- och barnvagnsrum.

Avgiftsändringar

Under 2020 finns inga avgiftsändringar planerade.

Parkering/garage

Kötiden för parkerings- och garageplats är just nu 5-8 år.

Planerade underhåll och renoveringar

Under 2020 planerar vi att renovera våra garage.

Ägandeskap

Delat ägande godkänns, juridisk person godkänns inte.

Ansökan om medlemskap

Här hittar du information om hur överlåtelsen går till.