Lägenheten

På balkongen

På grund av olyckrisk får inte blomkrukor eller andra lösa föremål ställas på balkongräcken eller hängas på utsidan av balkongerna. Vi skall inte heller använda oss av grillar av olika slag, härvidlag hänvisar styrelsen till vår fina grillplats på gården med bänkar och bord där många av våra vänner få plats.

Parabolantenner på fasaden är förbjudet. Detta på grund av risken av att de kan falla ner. Vill man sätta upp en mindre modell på insidan sin balkong är detta tillåtet.

Grannsämja

För att alla ska trivas är det viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud på kvällen efter klockan 22:00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, t.ex. genom en lapp i trappen eller i grannarnas brevlåda. Blir du störd av en granne så knacka på hos den och berätta det.

Eventuella klagomål lämnas skriftligen till styrelsen. Lämna lapp i föreningens brevlåda i tvättstugan. Ange vilken form av störning och vilket lägenhetsnummer störningen kommer ifrån. Ange även vilka åtgärder du själv har vidtagit (t.ex. att du har talat med personen i fråga, hur många ggr du har gjort detta och vad samtalen resulterade i).

Uthyrning i andra hand

Önskar du hyra ut din bostad i andra hand måste du ansöka om det. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt. Blanketten lämnas sedan i styrelsens brevlåda i tvättstugan eller scannas in till kamkoftan @gmail.com din ansökan behandlas på nästa styrelsemöte. Styrelsen har möte en gång per månad,

Det är följande kriterier som gäller för andrahandsuthyrning:

  • Bostadsrättsinnehavaren har beaktansvärda skäl för att hyra ut lägenheten så som
    • Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
    • Längre utlandsvistelse mer än tre månader
    • Särskilda familjeförhållanden – som när bostadsrättsinnehavaren ska inleda ett samboförhållande eller andra liknande situationer
  • Andrahandshyresgästen är en skötsam person.
  • Föreningen beviljar ingen uthyrning i andrahand till ny medlem som innehavt lägenheten kortare än 6 månader.

Föreningen lämnar  inte tillstånd för längre tid än ett år åt gången.

OBS! En ansökan kan ta upp till 30 dagar innan du får ett svar  från styrelsen pga att vi har styrelsemöten 1g/månaden , så lämna din din ansökan i god tid.