Lägenheten

På balkongen

På grund av olycksrisk får inte blomkrukor eller andra lösa föremål ställas på balkongräcken eller hängas på utsidan av balkongerna. Vi ska inte heller använda oss av grillar av olika slag, använd istället vår fina grillplats på gården med bänkar och bord.

Parabolantenner på fasaden är inte tillåtet, då det finns risk av att de faller ner. Vill man sätta upp en mindre modell på insidan sin balkong går det bra.

Grannsämja

För att alla ska trivas är det viktigt att vi visar varandra hänsyn. Undvik därför att åstadkomma höga ljud efter klockan 22:00. Självklart är det tillåtet att ha fester vid t.ex. inflyttning och födelsedagar, men meddela då dina närmaste grannar i förväg, kanske genom en lapp i trappen eller i grannarnas brevlåda. Blir du störd av en granne så knacka på hos den och berätta det.

Eventuella klagomål lämnas skriftligen till styrelsen. Ange vilken form av störning och vilket lägenhetsnummer störningen kommer ifrån. Ange även vilka åtgärder du själv har vidtagit (t.ex. att du har talat med personen i fråga, hur många gånger du har gjort detta och vad samtalen resulterade i). Du kan maila oss på kamkoftan@gmail.com eller lämna en lapp i föreningens brevlåda i tvättstugan.

Uthyrning i andra hand

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand måste du ansöka om det genom att fylla i blanketten Ansökan om samtycke till upplåtelse i andra hand av bostadsrätt. Mejla den ifyllda blanketten samt ett eventuellt  intagningbevis om du skall hyra ut pga studier på annan ort  till kamkoftan@gmail.com eller lämna den i styrelsens brevlåda i tvättstugan. Din ansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte. Det kan ta upp till 30 dagar innan du får beslut eftersom styrelsen sammanträder en gång per månad. 

Följande gäller vid andrahandsuthyrning
Bor någon annan självständigt i lägenheten räknas det som en andrahandsuthyrning, det gäller oavsett om personen betalar hyra eller om det till exempel är en familjemedlem som bor där gratis. Det som är avgörande är alltså om bostadsrättsinnehavaren bor där samtidigt eller inte. 

Det finns ingen lista eller bestämda regler kring vilka skäl som är giltiga vid andrahandsuthyrning. Bostadsrättslagen tar endast upp exempel på vilka situationer som kan bli aktuella. Styrelsen lutar sig därför mot den praxis som finns kring andrahandsuthyrning (utifrån Hyresnämnderna). Det som har betydelse för bedömningen är:

  • Skäl till uthyrning
  • Anknytning till lägenheten, t ex om du tidigare bott i lägenheten och/eller planerar att bo där igen.
  • Att det är en tillfälligt uppkommen situation som ligger till grund för ansökan

Exempel på skäl som kan motivera en andrahandsuthyrning:

  • Provbo som sambo
  • Studier eller arbete på annan ort 
  • Sjukdom eller vård av anhörig

Vad måste en ansökan innehålla?

  • Namngiven hyresgäst
  • Period för uthyrning (max 1 år, därefter behöver en ny ansökan göras). 
  • Skäl till uthyrning

Föreningen tar ut en avgift om 10 % av ett prisbasbelopp per år för andrahandsupplåtelse. Avgiften tas ut med en tolftedel av detta belopp per påbörjad månad som uthyrningen pågår.

Exempel på prisbasbeloppet var år

2018 45.500:-/år

2019  46.500:-/år

2020 47.300:-/år   (10% av det aktuella  prisbasbeloppet = 394:-/mån

2021 47.600:-/år   (10% av det aktuella prisbasbeloppet= 396:-/ mån

2022 48.300:-/år   ( 10% av det aktuella prisbasbeloppet= 402;-/mån

2023 52.500:-/år    ( 10% av det aktuella prisbasbeloppet=437:-/mån

2024 57.300:-/år    ( 10% av det aktuella prisbasbeloppet=477:-/mån