Föreningsstämma

Föreningsstämma

Föreningsstämman är det högst beslutande organet.

En årlig föreningsstämma infaller i maj. Stämman består av medlemmarna. Här fattas viktiga beslut som inte ingår i styrelsens uppdrag. På varje stämma väljs styrelsemedlemmar. Dessa kan vara nya i styrelsen, eller väljs om att sitta i styrelsen ytterligare en period.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Om flera medlemmar äger bostadsrätten gemensamt har de dock endast en röst tillsammans.

Nedan hittar du protokoll från de senaste föreningsstämmorna.

Ordinarie föreningsstämma 2012-05-30

Extra föreningsstämma 2013-03-21

Ordinarie föreningsstämma 2013-05-22

Extra föreningsstämma 2013-06-19

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2015

Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2016

Protokoll till föreningsstämma 24 maj 2017

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 31 maj 2018

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 2019

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 2020

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 2021

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 2022

Protokoll till ordinarie föreningsstämma 2023