Information för nyinflyttade

Hej och varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Kamkoftan. Föreningen är du, jag och alla andra boende tillsammans. Här ska vi trivas och känna oss trygga. God grannsämja lägger grunden för detta. Vi hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Om du har idéer på gemensamma aktiviteter så tveka inte att ta kontakt med oss. Nedan hittar du lite information som vi tror och hoppas kan komma till nytta!

Tvättstuga

Vår gemensamma tvättstuga finns i port 4. Använd din bokningscylinder för att boka tvättid, och kom ihåg att flytta den när du tvättat klart. För allas trevnad, respektera tvättiderna, anmäl omgående eventuella fel och städa efter dig.

Grovsoprum

I porten intill tvättstugan finns vårt grovsoprum ”Kretsloppsrummet”. Kärlen är tydligt uppmärkta med vad som får lämnas där. Respektera att inget miljöfarligt avfall får lämnas i grovsoprummet. Det medför svårigheter att hantera kärlen, brandrisk och kostar föreningen pengar att åtgärda. Närmaste återvinningsstation finns i Sätra.

Cykelrum

Cykelum finns i anslutning till portarna 2, 6, 8, 14 och 32. På grund av brandrisk får inte mopeder/motorcyklar eller andra fordon med brandfarliga vätskor placeras i cykelställ eller cykelrum.

Grillplats på innergården

På vår innergård finns två grillplatser. Använd gärna dessa, men tänk på ljudnivån så att inte grannarna störs och se till att lämna den i det skick du själv önskar finna den.

Renovering av din lägenhet

Om du planerar att göra en mer omfattande renovering i lägenheten, kontakta först styrelsen för att kontrollera att inga särskilda tillstånd krävs. Tänk även på att informera grannarna i förväg om det kommer att innebära störande ljud.

Kontaktuppgifter till styrelsen

Här på vår hemsida kan du läsa om vad som är på gång, hur du anmäler dig till kö för parkeringsplats, hur du gör en felanmälan etc. Du kan kontakta oss genom att mejla oss på kamkoftan@gmail.com eller lämna ett meddelande i föreningsbrevlådan. Vid akuta ärenden kan du ringa till föreningstelefonen på 070-897 09 02 (telefontid: vardagar kl. 18-21, helger kl. 11-14).

Löpande information från styrelsen publiceras här på hemsidan samt sätts upp på anslagstavlorna som finns i varje port. Informationen uppdateras en gång i månaden.

Vi hoppas att du ska trivas här på Lina Sandells plan!

/Styrelsen