Tvättstuga

Tvättstugan är vår gemensamma så tänk på att alltid lämna den på samma sätt som du vill finna den! Om du inte kan komma i tid till din tvättid så skriv det på listan som finns uppsatt. Har du inte kommit inom en timme av utsatt tid och ingen anteckning är gjord har någon annan av våra medlemmar rätt att utnyttja tiden. Framförallt GLÖM INTE att lämna igen nyckeln efter du har tvättat!

Tvättstugan kan nyttjas mellan klockan 7.00 och 24.00 och önskad tvättid bokas mer er bokningscylinder. Se till att din tvätt är klar till klockan 24.00 eftersom samtliga maskiner då blir strömlösa. Detta gäller dock ej centrifugerna, som av säkerhetsskäl inte får kopplas till tidur. Strömmen till belysningen är alltid på eftersom det måste finnas belysning för passage från övervåningen om denna används.

Det finns även ett iordningställt väntrum med stolar och bord – till höger innanför entrédörren – där ni kan sitta och vänta medan era maskiner tvättar/torkar färdigt.

Om något inte fungerar som det ska i tvättstugan gör en felanmälan. Saknar du bokningscylinder så kontakta i första hand säljaren av lägenheten om du är nyinflyttad, alternativt vänder du dig till felanmälan. Observera att det enbart att tillåtet med en bokningscylinder per lägenhet!

Regler

  • Mattor tvättas endast i tvättmaskinen avsedd för mattor som finns i tvättstuga 1.
  • Efter avslutad tvättid gör vi självklart rent maskiner och tvättrum.
  • Om du inte har påbörjat din tvättid inom en timme är den förbrukad.
    Obs! Det går bra att senarelägga starttiden genom att notera detta på avsedda lappar under bokningstavlan.
  • Vi respekterar varandras tvättider så underlättar vi tillvaron för varandra i tvättstugan!