Ventilationsrengöring i 2:an

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Inom några dagar kommer Henriksberg Verstäder AB att avisera för tillträde till lägenheterna i 2:an. Arbetet som ska utföras är en rengöring av ventilationssystemet. Detta är ett första steg mot en fungerande ventilation i huset och en godkänd Ovk besiktning. Aviseringslappen kommer läggas i er brevlåda cirka en vecka innan önskat tillträdesdatum. På denna kommer det tydligt framgå vad som skall göras samt vad man bör plocka undan kring arbetsområdet.

Ovk besiktning (obligatorisk ventilations kontroll) är ett myndighetskrav som fastighetsägare är skyldig att utföra med olika tidsintervaller. Boende är skyldiga att lämna tillträde för denna besiktning.

Det är mycket viktigt att ALLA boende lämnar tillträde då det är en förutsättning för att kunna fortsätta med åtgärder för ventilationssystemet!

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Brf Kamkoftan

Comments are closed.