20 januari: information om snöskottning!

20 januari 2022

0 Comments

Vi har idag den 20 januari fått information om att flera ur personalen på ML Mark & Fastighetsservice är sjuka, så handskottningen på gården kommer att bli kraftigt försenat.

Läs mer...

Boendeinformation januari 2022

20 januari 2022

0 Comments

Den 1 februari  startar vi med Matavfallshantering! Boenden i portarna 6-18 kommer att behöva lämna sin påse med matavfall i ett speciellt avsett kärl i återvinningsrummet. Boenden i portarna 20-32 kommer att  behöva lämna sin påse med matavfall i sopkärlsskåpet som står alldeles till vänster om anslagstavlan vid p-platsen Boenden i höghuset kommer att behöva  lämna sin påse […]

Läs mer...

Boendeinformation december 2021

22 december 2021

0 Comments

Höghuset:  den 2 december uppstod ett läckage från en avloppstam i källaren  en saneringsfirma har varit där och åtgärdat det,  strax kommer en avfuktare att ställas dit under ett antal veckor för att det skall torkas ut ordentligt.   Låghuset: dörrarna i källargångarna är branddörrar vilket innebär att dom måste bli stängda ordentligt att dom ej får sättas […]

Läs mer...

Boendeinformation november 2021

19 november 2021

0 Comments

Återvinningsrummet: Vi är glada över att det nu har börjat respekteras att det är inte tillåtet att lämna miljöfarligtavfall, vilket annars bidrar till extra onödiga kostnader som alla blir drabbade av i slutänden, Stora skrymmande kartonger: Fler och fler beställer hem varor online, vi ber er att platta till och vik i hop din kartong […]

Läs mer...

Boendeinformation oktober 2021

14 oktober 2021

0 Comments

Innergården: ML Mark &  fastighetsservice har fått i uppdrag av styrelsen att under hösten klippa häckar och buskar, vissa buskar de som växer vid piskställningarna kommer att föryngringsbeskäras vilket innebär att dom klipps ned ordentligt vilket görs på hösten då tillväxten har avstannat och att dom till våren sedan börjar bryta om på nytt och växa […]

Läs mer...

Boendeinformation september 2021

8 oktober 2021

0 Comments

Matavfallshantering:  under oktober kommer ML mark & fastighetsservice att utföra markarbeten på innergården för två sopkärlsskåp som är beställda och som kommer att levereras under vecka 46, det ena sopkärlsskåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid det som redan finns som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan port 30 & […]

Läs mer...

Boendeinformation augusti 2021

22 augusti 2021

0 Comments

ML mark & fastighetsservice: har fått i uppdrag av styrelsen att utföra markarbeten på innergården nu under hösten för sopskåpen som kommer att placeras på två ställen avsedda enbart för matavfall, vilket kommer att bli lag på att fr.om 1/1 2023 att vi samlar in i speciella kärl, detta informerade vi om på Årsstämman. Sopnedkasten i […]

Läs mer...

Bokningscylinder till tvättstugan

20 juli 2021

0 Comments

skall vara av märket OSBY 500 för passa våra bokningstavlor i tvättstugan

Läs mer...

Boendeinformation juli 2021

20 juli 2021

0 Comments

Garagerenoveringen, vi hoppas att den kan komma igång nu under hösten mera info om detta kommer att komma i god tid till dig som kommer bli berörd av denna renovering Ny lag fr.om den 1/1 2023 Matavfallshantering, Detta är krav från EU angående insamling av allt biologiskt avfall, styrelsen informerade om detta vad det kommer att innebära […]

Läs mer...

Boendeinformation juni 2021

12 juni 2021

0 Comments

Tvättstugan: bokning av tvättstuga skall ske med din bokingscylinder, det är inte ok att boka tvättid med lösa papperslappar som har förekommit en del  den senaste tiden, om du har tappat bort din bokningscylinder måste du då köpa in en ny hos Bysmeden Lås AB Elektravägen 22 i Västberga industriområde, du får själv stå för kostnaden […]

Läs mer...