Stambyte och avgiftshöjning

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Avgiftshöjning

På grund av kommande stambyte av våra köksstammar har styrelsen beslutat om en hyreshöjning på 4 % från och med januari 2013. Denna höjning är nödvändig för att täcka de ökade kostnader som ett stambyte innebär.

Stambyte

Projekteringen av stambytet påbörjas under vintern 2012/2013. Under denna period kommer offerterunderlag att tas fram av projektledaren från SBC.

Under våren kommer arbetet att fortgå med att ta in offerter och eventuella kompletteringar av offertunderlag. En leverantör kommer att utses av styrelsen i samråd med projektledaren.

Stambytet beräknas komma igång under senvåren/sommaren 2013. Mer information om detta kommer löpande.

Comments are closed.