Stambyte – Entreprenör upphandlad

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Styrelsen har nu utvärderat tre anbud för byte av resterande köksstammar i föreningen. Den entreprenör som valts att upphandla är Husab Byggnads AB. Entreprenören kommer tillsammans med styrelsen snarast att kalla till ett informationsmöte för samtliga boende inklusive hyresgäster. På mötet kommer Husab Byggnads presentera hur de planerar att utföra stambytet.

Under stambytets gång kommer information anslås på anslagstavlan i tvättstugan (direkt till höger innanför dörren) samt på föreningens hemsida.

Preliminärt påbörjas etablering vecka 44 och arbeten vecka 46. Stambytet planeras att vara klart till sommaren 2014.

Inga arbeten kommer att ske över jul och nyår. Mellan lucia och trettondagen planeras inga arbeten i lägenheterna. Alla ska ha fungerande kök under julen.

Comments are closed.