Boendeinformation September – 15

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

   BOENDEINFORMATION SEPTEMBER 2015

Styrelsen vill informera Er om att vi håller på att se över fastighetens yttre och inre åtgärdsbehov och därefter uppdatera underhållsplanen vilket är nödvändigt då fastigheten är från 1955. Detta är ryggraden i fastighetens långsiktiga ekonomiska planering. Syftet är att vara förberedd på kommande arbeten och utgifter. Att både följa upp och omprioritera åtgärder.

 Vi lyfter även frågan igen om det finns intresse att bilda en trädgårdsgrupp inom föreningen? Om intresse finns så lämna en lapp med ditt namn och telefonnummer i föreningens gröna brevlåda i tvättstugan.

 En ronderingsrunda har tillsammans med en representant från Stockholm Stad gjorts för att få klarhet i var vår tomtgräns går. Orsaken är att det finns ett antal stora och dåliga träd på baksidan fastigheten som behöver tas ner o Styrelsen vill fastslå huruvida träden står inom ”vår” tomtgräns eller inte.

 

Viktiga telefonnummer.

Felanmälan/Kundtjänst SBC 0771 -722 722

Föreningstelefonen 0708-97 09 02

Bokning av lokalen el övernattningsrummet 0708 -11 55 35

 

 Vänliga hälsningar

Styrelsen brf Kamkoftan

Comments are closed.