Avgiftsjustering för medlemmar fr o m 1/1-17

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

I ett led att fortsätta behålla föreningens goda ekonomi samt att öka värdet på både vår fastighet samt underhållsfond har styrelsen beslutat att höja avgiften för våra medlemmar med 4% fr o m 1/1-17. Som alla vet så bor vi i en äldre fastighet där ett löpande underhåll och vissa renoveringar är nödvändiga, vilket vår underhållsplan visar. En sammanfattning av underhållsplanen avses att presenteras på hemsidan.

För våra hyresgäster är en hyresjustering ännu ej fastslagen. Vi förhandlar med och följer Hyresgästföreningens rekommendationer när ett beslut är taget.

Hälsningar

Styrelsen

 

Comments are closed.