Boendeinformation februari 2018

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Styrelsen kan nu informera er om att Dipart Entreprenad AB har fått i uppdrag av oss att renovera

taket samt alla 110 stycken balkonger i låghuset, ett flertal balkonger är i ett mycket dåligt skick

betong har börjat vittra sönder och delar har fallit ned, så detta arbete är mycket akut och måste åtgärdas nu

vi kan inte skjuta upp på det längre.

Arbetet kommer att påbörjas i början av april och ske i tre etapper och hålla på i ca 6 månader.

Första etappen är portarna 32-22, andra etappen portarna 20-14, sista etappen portarna 12-6.

Varje boende kommer att vara utan balkong under 8 veckor, eftersom balkongerna kommer att rivas,

bilas ned helt och hållet därefter gjuts en ny balkongplatta samt nya räcken kommer att sättas upp.

Vi kommer att be er tömma er balkong på saker.

Dipart kommer att gå ut och avisera i god tid när det börjar bli dags för just din balkong.

Allt arbete kommer att ske från utsidan.

Mera information kring denna renovering kommer .

/ styrelsen

Comments are closed.