Boendeinformation oktober 2021

Skrivet av admin

Ämne: Allmänt

Innergården: ML Mark &  fastighetsservice har fått i uppdrag av styrelsen att under hösten klippa häckar och buskar, vissa buskar de som växer vid piskställningarna kommer att föryngringsbeskäras vilket innebär att dom klipps ned ordentligt vilket görs på hösten då tillväxten har avstannat och att dom till våren sedan börjar bryta om på nytt och växa sig täta.

Matavfallshantering: två sopkärlsskåp är beställda och kommer att levereras under vecka 46 för att monteras, det ena skåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid skåpet som finns där idag som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan portarna 30& 32 alldeles till vänster om anslagstavlan vid parkeringsplatsen.

portarna 6-18 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i speciellt avsett kärl i återvinningsrummet

portarna 20-32 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i sopkärlsskåpet som kommer att placeras till vänster om anslagstavlan vid p-platsen.

port skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i skåpet som väntas komma vecka 46

Vi planerar att vi börjar med matavfallshantering den 1 januari 2022, innan dess skall alla boenden fått tilldelat pappåsar samt en ställning som pappåsen skall sitta i.

Nästa styrelsemöte 11 november.

 

Comments are closed.