FÖRENINGSSTÄMMA – BRF KAMKOFTAN 31/5-16 I EVA-SALEN I VÅRFRUKYRKAN

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Kamkoftans årsstämma den 31/5-16 kl 18.30 i Eva-salen i Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata.

Dagordning enligt våra stadgar.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av stämmoordförande
 • 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 5 Val av två justeringsmän
 • 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisorns berättelse
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut om resultatdisposition
 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 13 fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §38
 • 19 Stämmans avslutande

Hälsningar

Styrelsen Brf Kamkoftan

Fönstermätning port 6-32 torsdagen den 19 maj.

Viktigt meddelande!

Mätning av fönster i er lägenhet

Som tidigare meddelats från styrelsen i Brf Kamkoftan kommer fönsterutbyte att ske i er lä-genhet.

Inför det planerade fönsterbytet i föreningen behöver Dalkarlarna göra en kontrollmätning i samtliga lägenheter i låghuset med port nummer 6-32

Trots att fönster och balkongdörrar är av samma typ i de olika lägenheterna kan det före-komma omständigheter som påverkar måttsättningen av de nya fönstren.

Vi behöver därför tillträde till er lägenhet för att utföra denna mycket viktiga mätning som endast tar några minuter. Ni behöver inte ta ned gardiner, men vi är tacksamma om ni plockar undan blommor och prydnadssaker från fönsterbänkarna.

Vi kommer att besöka er torsdagen den 19 maj med start kl 9:00.

Om ni inte är hemma behöver ni lägga er lägenhetsnyckel i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer, namn och port i föreningens brevlåda på Lina San-dells plan 4. (Det är viktigt med tydlig märkning)

Kom ihåg att lämna eventuellt extra säkerhetslås olåst!

Vi kommer att börja mäta i port nr 6 och avslutar i port 32. I respektive port startar vi på översta våningen och går nedåt. Vi startar ca kl. 09:00 och vi bedömer att mätningen är klar senast kl. 17:00 (troligen tidigare). Om ni har lämnat nyckel droppar vi den i er brev-låda efter mätningen.

Samtlig personal från Dalkarlarna kommer att kunna visa upp giltig legitimation eller ID06- legitimation. Under mätningen kommer en styrelsemedlem från Brf Kamkoftan att delta. Vid frågor om tillträde till lägenheten kontakta Dalkarlarna, på tel nr 0243-108 20

Fönsterbytet planeras preliminärt att starta i början av september och vara klart i slutet av oktober. Dalkarlarna återkommer med mer information.

Om ni har några andra frågor är ni välkomna att ringa Dalkarlarna på tel 0243-108 20.

Med Vänliga Hälsningar

DALKARLARNA

Borlänge 2016-05-09

 

Informationsmöte gällande underhållsplan samt kommande underhåll.

INFORMATIONSMÖTE

 

Välkommen till informationsmöte där bland annat föreningens underhållsplan och kommande renoveringar/underhåll presenteras. 

Plats:   Eva-salen i Vårfrukyrkan i Fruängen

Tid:      Tisdagen den 24 maj kl 18.30

Föreningens Årsstämma sker i samma lokal TISDAGEN den 31 maj kl. 18.30. Separat kallelse och dagordning kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevlådor.

 

Hälsningar

Styrelsen Brf Kamkoftan

Byte av fönster och balkongdörr i låghuset LSP 6-32

VIKTIG INFORMATION

 • NYA FÖNSTER

Upphandlingen av ett fönsterutbyte i låghuset LSP 6-32 är nu färdig.

Styrelsen har träffat flera entreprenörer där både pris, utförande och arbetsgång har jämförts och slutligen beslöt styrelsen att uppdraget går till Dalkarlarna – samma firma som genomförde granngårdens fönsterskifte för två år sedan.

Dalkarlarna kommer inom kort med egen information till er då de behöver komma in i samtliga lägenheter för att mäta alla fönster. Mätningen är oerhört viktig då fastigheten är gammal och huskroppen har ”satt” sig vilket gör att måtten för fönsterramen och balkongdörren kan variera. Dvs samtliga fönster och balkongdörren kommer att måttbeställas unikt för just Din lägenhet.

Samtliga fönster och balkongdörren förses även med vita persienner.

Själva fönsterskiftet beräknar man påbörja efter sommaren.

För att allt skall avlöpa så smidigt som möjligt önskar därför Styrelsen att ni snarast lämnar era kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i tvättstugan.

Hälsningar Styrelsen Brf Kamkoftan  &  Dalkarlarna

 

 

Namn:         ________________________________________

Telefon:      ________________________________________

Adress:       LSP _____  Lägenhetsnummer: ______________ (ej skatteverkets utan det som står utanför er dörr)

E-mail:        ________________________________________

OBS. Bor du i andrahand? Var vänlig att vidarebefordra denna information omedelbart till lägenhetsinnehavaren.

Boendeinformation april-16

BOENDEINFORMATION

APRIL 2016

 Trots upprepade påminnelser så kan vi tyvärr konstatera att saker står fortfarande i trapphus, källargångar samt i vindsgångarna i höghuset, NU kommer dessa föremål avlägsnas för att därefter förvaras i ett låst utrymme.

Den som har intresse av att få tillbaka sina ägodelar kommer att debiteras 500:-.

 

 Vi vill återigen upprepa att det är FÖRBJUDET att ställa saker på golvet bredvid de gröna sopkärlen i återvinningsrummet.

 

 Årets föreningsstämma sker den 31 maj i Eva-salen i Vårfrukyrkan. Mer information samt kallelse kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevlåda.

 

 

Vänliga vårhälsningar önskar styrelsen Brf Kamkoftan

 

Viktiga telefonnummer: Bokning av lokalen: 0708- 11 35 55

Felanmälan / Kundtjänst SBC : 0771-722 722

Föreningstelefonen: 0708-97 09 02

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsstämma -16.

Hej.

Valberedningen är nu igång med arbetet inför kommande års, -16/-17, styrelsesammansättning i Brf Kamkoftan.

3/5 delar av nuvarande styrelse avgår vid denna kommande stämma i maj -16 per automatik och därför söker vi nya medlemmar som är intresserade av att ingå i Brf Kamkoftans nästa styrelse.

Det som efterfrågas är medlemmar med tid och engagemang att fortsatt förvalta föreningens goda ekonomi och hänsyn till att vi bor i en 50-talsfastighet där löpande underhåll är nödvändigt.

Du/Ni kan antingen vara intresserad av att ingå i Styrelsen där erfarenhet eller kunskap i frågor såsom Teknisk förvaltning, Bygg- och Energifrågor, Ekonomi och/eller föreningsjuridik är en oerhörd tillgång för oss alla.

Eller du kanske känner att styrelseuppdrag inte är det du primärt har intresse av MEN kanske kan vara en medlem som ”vid-sidan-av-styrelseuppdrag” ändå gärna vill bidra med ditt intresse och kunskap. Det skulle t ex kunna vara ”vår trädgård”, ”föreningsträffar”, ”städdagar” eller annat samkväm där vi alla, både medlemmar och hyresgäster, kan delta? Möjligen även att på tillika volontärbasis vara föreningens ”trappvärd” där Du/Ni ansvarar för att tex hälsa nya medlemmar välkomna o informera lite om föreningen. T ex tvättstuga, parkeringskö, hemsidan mm.

Är du intresserad eller bara nyfiken och vill veta mer hör av dig med ett litet brev till någon av dem i valberedningen och berätta lite vem du är och kontaktuppgifter så hör de av sig så snart de kan.

VALBEREDNINGEN BRF KAMKOFTAN -16

Pia Westerlind LSP 10 3 tr – sammankallande

Ewa Ljungberg Gerdin LSP 22 3 tr

 

Boendeinformation mars-16

BOENDEINFORMATION MARS  2016

Vid ombesiktningen av Brandsynen som utfördes i slutet av februari, fick föreningen återigen nedslag på att saker fortfarande står i källargångar och i trapphus. Föreningen riskerar vite om dessa inte snarast tas bort.

Tvättstugan: Stötte delen av vår tvättmaskinspark byttes ut år 2012. Det senaste året har vi haft en kostnad på 45.000:- i enbart reparationer. Vi ber er att avvända tvättpåse vid tvätt av bygel-bh samt knäppa knappar och dra upp dragkedjor som kan orsaka stopp i maskinerna.

Alla i föreningen blir drabbade av alla dessa onödiga utgifter.

 

Ledamot Nathalie Larsson har av personliga skäl tyvärr avsagt sig sitt uppdrag i Styrelsen. En avregistrering hos PRV är gjord.

 

Vänliga hälsningar önskar styrelsen Brf Kamkoftan

Viktiga telefonnummer:

Felanmälan/ Kundtjänst SBC 0771-722 722

Föreningstelefonen: 0708-97 09 02

Bokning av lokal/övernattningsrum: 0708-11 55 35

Kodlåsen i låghuset aktiveras v. 5. Gäller port 6-32

Samtliga boenden i låghuset har under helgen fått information i sin brevlåda med aktuell portkod till den trappuppgång man bor i.

Kodlåsen aktiveras under denna vecka och fungerar dagtid 06.00-21.00.

Portnyckeln fungerar dock som vanligt dygnet runt oavsett om kodlåset är aktiverat dagtid.

Vi ber er även att vara återhållsam med att dela ut koden till obehöriga.

 

Hälsningar

Styrelsen

 

Boendeinformation jan-16

BOENDEINFORMATION JAN 2016

Vi har nyligen haft en brandöversyn som vi fick nedslag på.

Det uppmärksammades att det finns lösa föremål i trapphus, källar- samt vindsgångar, så vi ber att Ni omgående tar bort det som tillhör Er.

 

Under vecka 3 påbörjas installationen av kodlås i låghuset. Mer information kring detta kommer att lämnas i Era brevlådor.

 

När föreningens budget har blivit fastslagen så kommer vi att kalla Er till ett informationsmöte och då informera Er om vår ekonomi samt om vår underhållsplan för vår fastighet.

 

Vänliga hälsningar styrelsen i Brf Kamkoftan

 

Viktiga telefonnummer:

Felanmälan/Kundtjänst SBC     0771-722 722

Föreningstelefonen                   0708-97 09 02

Bokning av lokal alternativt övernattningsrum 0708-11 55 35