20 januari: information om snöskottning!

Vi har idag den 20 januari fått information om att flera ur personalen på ML Mark & Fastighetsservice är sjuka, så handskottningen på gården kommer att bli kraftigt försenat.

Boendeinformation januari 2022

Den 1 februari  startar vi med Matavfallshantering!

Boenden i portarna 6-18 kommer att behöva lämna sin påse med matavfall i ett speciellt avsett kärl i återvinningsrummet.

Boenden i portarna 20-32 kommer att  behöva lämna sin påse med matavfall i sopkärlsskåpet som står alldeles till vänster om anslagstavlan vid p-platsen

Boenden i höghuset kommer att behöva  lämna sin påse med matavfall i sopkärlsskåpet som står till vänster om skåpet som endast är avsett för hushållssopor.

Alla boenden kommer att få strax innan den 1 februari ett ”kit” med pappåsar ställningen som påsen skall stå i samt ett infoblad om vad som ingår i matavfall, detta kommer att delas ut och lämnas utanför din ytterdörr.

 

Stamspoling av både låghuset och höghuset, detta planeras att göras inom kort  efter avloppsläckan som uppstod i höghuset den 2 december.

 

Nästa styrelsemöte den 9 februari.

Boendeinformation december 2021

Höghuset:  den 2 december uppstod ett läckage från en avloppstam i källaren  en saneringsfirma har varit där och åtgärdat det,  strax kommer en avfuktare att ställas dit under ett antal veckor för att det skall torkas ut ordentligt.

 

Låghuset: dörrarna i källargångarna är branddörrar vilket innebär att dom måste bli stängda ordentligt att dom ej får sättas upp, detsamma gäller även vinds dörren i höghuset.

 

Levande ljus: Var försiktig med att ha levande ljus tända blås ut och släck ordentligt.

 

God Jul & Ett Gott Nytt År!

önskar styrelsen.

Boendeinformation november 2021

Återvinningsrummet:

Vi är glada över att det nu har börjat respekteras att det är inte tillåtet att lämna miljöfarligtavfall, vilket annars bidrar till extra onödiga kostnader som alla blir drabbade av i slutänden,

Stora skrymmande kartonger:

Fler och fler beställer hem varor online, vi ber er att platta till och vik i hop din kartong så gott det går innan du lämnar den i kärlet på så sätt får flera kartonger plats annars blir kärlen snabbt överfulla, och det blir lätt kaos i återvinningsrummet.

Förbudsskyltar på innergården:

Det har inkommit  klagomål till styrelsen från flera medlemmar under en längre  om att hundar rastas på innergården, därför har två skyltar satts upp.

Boendeinformation oktober 2021

Innergården: ML Mark &  fastighetsservice har fått i uppdrag av styrelsen att under hösten klippa häckar och buskar, vissa buskar de som växer vid piskställningarna kommer att föryngringsbeskäras vilket innebär att dom klipps ned ordentligt vilket görs på hösten då tillväxten har avstannat och att dom till våren sedan börjar bryta om på nytt och växa sig täta.

Matavfallshantering: två sopkärlsskåp är beställda och kommer att levereras under vecka 46 för att monteras, det ena skåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid skåpet som finns där idag som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan portarna 30& 32 alldeles till vänster om anslagstavlan vid parkeringsplatsen.

portarna 6-18 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i speciellt avsett kärl i återvinningsrummet

portarna 20-32 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i sopkärlsskåpet som kommer att placeras till vänster om anslagstavlan vid p-platsen.

port skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i skåpet som väntas komma vecka 46

Vi planerar att vi börjar med matavfallshantering den 1 januari 2022, innan dess skall alla boenden fått tilldelat pappåsar samt en ställning som pappåsen skall sitta i.

Nästa styrelsemöte 11 november.

 

Boendeinformation september 2021

Matavfallshantering:  under oktober kommer ML mark & fastighetsservice att utföra markarbeten på innergården för två sopkärlsskåp som är beställda och som kommer att levereras under vecka 46, det ena sopkärlsskåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid det som redan finns som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan port 30 & 32 alldeles till vänster om anslagstavlan vid parkeringsplatsen.

Portarna 6-18: Du som bor i någon av dessa portar du kommer att lämna din pappåse med matavfall i speciellt kärl i återvinningsrummet

Portarna 20-32 Bor du i någon av dessa portar kommer du att lämna din pappåse med matavfall i sopkärlsskåp som kommer att placeras alldeles till vänster om anslagstavlan vid p-platsen.

Nästa styrelsemöte 14 okt.

Boendeinformation augusti 2021

ML mark & fastighetsservice: har fått i uppdrag av styrelsen att utföra markarbeten på innergården nu under hösten för sopskåpen som kommer att placeras på två ställen avsedda enbart för matavfall, vilket kommer att bli lag på att fr.om 1/1 2023 att vi samlar in i speciella kärl, detta informerade vi om på Årsstämman. Sopnedkasten i låghuset kommer att vara kvar dock då endast för hushållssopor.

Återvinningsrummet: väldigt trist att det finns dom som inte bryr sig att det inte är tillåtet att lämna miljöfarligt avfall i återvinningsrummet som t.ex överbliven målarfärg kemikalier rengöringsmedel, bilbatteri, bildäck sprayburkar, spraydeodorant etc…., detta bidrar till extra onödiga utgifter för föreningen vilket drabbar oss alla i slutändan, styrelsen överväger att sätta upp övervakningskamera.

Garagerenoveringen: Styrelsen har ännu ej fått något startdatum då detta arbete skall påbörjas

 

Nästa styrelsemöte: 14 september.

 

Trevlig höst!

 

 

Bokningscylinder till tvättstugan

skall vara av märket OSBY 500 för passa våra bokningstavlor i tvättstugan

Boendeinformation juli 2021

Garagerenoveringen, vi hoppas att den kan komma igång nu under hösten mera info om detta kommer att komma i god tid till dig som kommer bli berörd av denna renovering

Ny lag fr.om den 1/1 2023 Matavfallshantering, Detta är krav från EU angående insamling av allt biologiskt avfall, styrelsen informerade om detta vad det kommer att innebära för oss och var sopkärlsskåpen kommer att placeras på innergården, OBS! sopnedkasten i låghuset kommer att vara kvar, dock då endast för hushållssopor.

Bokningscylinder som du bokar tvättid med i tvättstugan, om du har tappat bort din ber vi dig att åka till Bysmeden Lås AB Elektravägen 22 i Västberga industriområde  och köpa en ny kostnaden får du stå för själv eftersom den tillhör lägenheten , cylindern skall vara av märket: OSBY 500, alltså inte Copyrama vilket vi har gått ut med tidigare det märket har utgått ur sortimentet.

Boendeinformation juni 2021

Tvättstugan: bokning av tvättstuga skall ske med din bokingscylinder, det är inte ok att boka tvättid med lösa papperslappar som har förekommit en del  den senaste tiden, om du har tappat bort din bokningscylinder måste du då köpa in en ny hos Bysmeden Lås AB Elektravägen 22 i Västberga industriområde, du får själv stå för kostnaden eftersom den tillhör lägenheten, viktigt att du köper en cylinder som passar till våra bokningstavlor ”Copyrama”

Lokal 23 kvadrat:  finns nere i källaren i port 14 lämpligt att använda som ett hobbyrum , dock finns inget fönster,  lokalen kommer att vara ledig fr.om den 15 juli för uthyrning för 1.100:-/månaden är du intresserad av att hyra den, eller varför inte gå ihop med en granne så kan ni dela på lokalen och kostnaden, om du är intresserad  hör då av dig till styrelsen.

Föreningsstämma; onsdagen den 16 juni kl 18:30 är alla medlemmar välkomna till årsstämman vi samlas på innergården vid grillplatsen precis som förra året, om det skulle regna då sker årsstämman i Eva salen Vårfrukyrkan Fruängens Kyrkogata 7 Fruängen C