BOENDEINFORMATION APRIL 2018

Strax kommer Dipart AB påbörja renoveringen av tak och balkonger i låghuset.

Renoveringen av balkongerna är uppdelat i tre etapper, första etappen är port 32-22 med start vid port 32. Vi ber er att plocka undan alla föremål från balkongen då balkongplattan kommer att bilas ned. Varje boende kommer att vara ”utan” balkong under ca 8 veckor, allt arbete kommer att ske från utsidan.

Vi kan vara lite stolta över att vi bor i en fastighet som är ”Grönklassad” av Stadsmuseet, den näst högsta klassificeringen vilket innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde vilket betyder att man inte får göra några som helst yttre förändringar av fasaden, styrelsen har fått frågan av boenden om vi inte kan bygga ut balkongerna, vilket på grund av klassificeringen inte är möjligt .

En stor container på 20 kubik kommer att placeras bakom höghuset i 4 dagar, från torsdagen den 24 maj (lunchtid) t.om måndagen den 28 maj (lunchtid), så passa på att rensa i era förråd, observera att dock får inte miljöfarligt avfall, vitvaror eller elektronik lämnas i containern, i återvinningsrummet finns två kärl avsedda för elektronik.

Torsdagen den 31 maj kl 18:30 är alla medlemmar välkomna till Årsstämman, Eva-salen i Fruängens kyrka, Fruängens centrum.

Vänliga hälsningar från oss i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med oss gör det helst via mail: info@kamkoftan.com

TVÄTTSTUGAN MÅNDAGEN DEN 26 MARS

Tvättstugan kommer att behöva vara avstängd måndagen den 26 mars mellan 07:00-17:00

i samband med  Tubus arbete med inkoppling  samt omkoppling av avloppstammar.

 

 

Styrelsen den 22/3

 

 

Informationsmöte ons den 21 mars om tak och balkongrenovering

Onsdagen den 21 mars kl 18:30 kommer ett informationsmöte att hållas i Fruängens kyrka

Fruängens Kyrkogata 1-7 i Evasalen, inför den stundande tak och balkongrenoveringen i låghuset. Tätskiktet och betongpannor på taket kommer att bytas ut och samtliga balkongplattor i låghuset bilas ned och ersättas med nya.

Renoveringen är uppdelad i tre etapper med start i början av april och beräknat slut i november, varje etapp är beräknad till 8 veckor och kommer att starta vid port 32.

Balkongerna kommer att vara avstängda under bilningen och gjutning av nya balkongplattor, ca 8 veckor för varje lägenhet.

Mer information lämnas på mötet av Dipart AB samt kommer läggas upp på hemsidan.

Välkomna!

Tisdagen den 13 mars

 ML markservice måste nu på tisdag den 13 mars tömma sina lokaler för att Tubus skall in där och arbeta och ställa dit en stor container utanför.

ML måste därav  parkera sina traktorer och ett par personbilar på baksidan av låghuset.

arbetet beräknas vara klart på en dag.

/Styrelsen  mån den 12 mars

 

 

Boendeinformation mars 2018

Vi kan nu informera er om att Tubus System AB är nu klara med stammarna i låghusets källare, nu återstår bara arbete med tvättstugan och den kommer då att vara avstängd i två dagar under vecka 11 , tisdag 13/3 och onsdag 14/3 mellan kl 07:00-17:00

Vi vill framföra ett stort tack till er alla som har visat ett gott samarbete samt tålamod  under denna tid då renoveringen har pågått.

Tubus kommer att komma tillbaka till hösten då det är planerat att dom skall påbörja arbete med stammarna i höghuset det arbetet är beräknat att pågå i två veckor.

Under våren planerar vi att ta hit en container som kommer att stå bakom höghuset en torsdag till måndag, mera information om datum kommer vi ut med nästa månad. 

Så passa på att rensa i era förråd!

 

Om du vill ta kontakt med styrelsen gör det helst via mail till:

kamkoftan@gmail.com

Tack!

 

 

Port 28

DU som har ställt en massa bråte längst ned i porten

var så vänlig att ta bort detta NU!

Inte alls trevligt för dem som bort längst ned

att behöva se detta!

/Styrelsen

10 mars-18

Tvättstugan avstängd i två dagar

Tvättstugan kommer att vara avstängd under två dagar:

Tisdag den den 13/3 t.om onsdag den 14/3

pga att Tubus behöver komma in och arbeta med stammarna även där.

 Lappar kommer att sättas upp i samtliga portar idag 

Fredag den 9 mars.

 

Vänligen

Styrelsen

Boendeinformation februari 2018

Styrelsen kan nu informera er om att Dipart Entreprenad AB har fått i uppdrag av oss att renovera

taket samt alla 110 stycken balkonger i låghuset, ett flertal balkonger är i ett mycket dåligt skick

betong har börjat vittra sönder och delar har fallit ned, så detta arbete är mycket akut och måste åtgärdas nu

vi kan inte skjuta upp på det längre.

Arbetet kommer att påbörjas i början av april och ske i tre etapper och hålla på i ca 6 månader.

Första etappen är portarna 32-22, andra etappen portarna 20-14, sista etappen portarna 12-6.

Varje boende kommer att vara utan balkong under 8 veckor, eftersom balkongerna kommer att rivas,

bilas ned helt och hållet därefter gjuts en ny balkongplatta samt nya räcken kommer att sättas upp.

Vi kommer att be er tömma er balkong på saker.

Dipart kommer att gå ut och avisera i god tid när det börjar bli dags för just din balkong.

Allt arbete kommer att ske från utsidan.

Mera information kring denna renovering kommer .

/ styrelsen

Antenntekniker här den 9/2

Nu har två antenntekniker varit här och åtgärdat felet som uppstod i samband med strömavbrottet

Dom har även gjort stickprover och varit runt till 3 st boenden och kontrollerat deras antennuttag

Nu  äntligen är felet åtgärdat!

 

Trevlig helg 

/Styrelsen

fredagen den 9/2 kl 11:00

 

Senaste nytt kring analoga TV kanaler

Vi tycker som ni att det är väldigt trist att analoga tv kanalerna är ur funktion efter det stora strömavbrottet

Styrelsen har tagit emot många samtal från boenden de senaste dagarna som inte kan se på TV

Men imorgon fredag den 9 februari kommer en antenntekniker hit på förmiddagen

Sen hoppas vi verkligen att problemet sen är löst!

 

/Styrelsen 

torsdag kväll den 8 feb kl 17:45