Boendeinformation maj 2022

Årsstämma 2022: alla medlemmar är hjärtligt välkomna till årsstämman den 24 maj kl 18:30 vi håller till vid grillplatsen precis som förra året.

Tvättstugan: arbetet  fortsätter tvättstugorna 1& 2 är nu klara nu är det tvättstugorna 3 & 4 som håller på att målas om därefter  blir det korridoren och mangelrummet som står på tur .

Tvättstugans plåttak: vi har tackat ja till en offert för ommålning av tvättstugans tak som är ca 450 kvadrat, arbetet kommer att ske någon gång under sommaren exakt när vet vi inte.

Tvättstugorna 1 & 2

Ommålning i tvättstugorna 1 & 2 är nu klart sedan igår den 9 maj  det har gått något fortare än vad vi beräknade så nu går det bra att boka tvättid i respektive tvättstuga. 

Boendeinformation april 2022

Stamspoling är på gång nu, du kommer att bli aviserad ca två veckor innan dom kommer till din port och lägenhet, om du inte kan vara hemma då går det bra att lämna din dörrnyckel väl uppmärkt med namn och port och lämna den enligt aviseringen som du har fått i din brevlåda,  Styrelsen har köpt in lappar med gummisnodd som du använda till uppmärkningen det ligger  i tvättstugan  i ”biblioteket” bredvid pappåsarna till matavfallet.

Matavfallshantering: När du behöver flera pappåsar så finns dom att hämta i tvättstugan i ”i biblioteket som ligger alldeles till höger om ingången

Uppfräschning av tvättstugan: vi planerar en grundligare omålning av varje tvättstuga, korridor, snickerier, karmar samt mangelrummet, vilket kommer att betyda något reducerat tillgång till tvättider under en period, vi kommer att gå ut med info om detta i god tid innan det startar.

Anslagstavla: Inkommit önskemål om att kunna sätta upp lappar ”köp-byt-sälj-  det går bra att sätta upp lappar på anslagstavlan som sitter direkt till höger om ingången.

Årets föreningsstämma tisdagen den 24 maj kl 18:30 är alla medlemmar  hjärtligt välkomna och alla kommer att få en kallelse i sin brevlåda.

Trevlig april & Glad Påsk!

Nästa styrelsemöte 11 maj

 

Boendeinformation mars 2022

Fr.om 1 mars så har föreningens tekniska förvaltare bytt namn från Etcon till Alova fastighetsteknik AB

 

Hyreslägenhet i höghuset på plan 8 har tillfallit föreningen, den är nu såld för 2.950.000:- vilkwt är ett välkommet tillskott till föreningens kassa.

 

Container vi har nu bokat en container på 20 kubik för blandat avfall dock ej elektronik eller miljöfarligt avfall, den kommer att placeras bakom höghuset under fem dagar fr.om 24 augusti till 29 augusti vi kan inte ange en exakt tid då den kommer ni får hålla utkik.

 

Skyddsrum det har inkommit frågor från boenden om vi har och var  vi har skyddsrum i fastigheten det finns ett på Lina Sandells plan 2 och  på Lina Sandells plan 14

 

Nästa styrelsemöte den 6 april.

20 januari: information om snöskottning!

Vi har idag den 20 januari fått information om att flera ur personalen på ML Mark & Fastighetsservice är sjuka, så handskottningen på gården kommer att bli kraftigt försenat.

Boendeinformation januari 2022

Den 1 februari  startar vi med Matavfallshantering!

Boenden i portarna 6-18 kommer att behöva lämna sin påse med matavfall i ett speciellt avsett kärl i återvinningsrummet.

Boenden i portarna 20-32 kommer att  behöva lämna sin påse med matavfall i sopkärlsskåpet som står alldeles till vänster om anslagstavlan vid p-platsen

Boenden i höghuset kommer att behöva  lämna sin påse med matavfall i sopkärlsskåpet som står till vänster om skåpet som endast är avsett för hushållssopor.

Alla boenden kommer att få strax innan den 1 februari ett ”kit” med pappåsar ställningen som påsen skall stå i samt ett infoblad om vad som ingår i matavfall, detta kommer att delas ut och lämnas utanför din ytterdörr.

 

Stamspoling av både låghuset och höghuset, detta planeras att göras inom kort  efter avloppsläckan som uppstod i höghuset den 2 december.

 

Nästa styrelsemöte den 9 februari.

Boendeinformation december 2021

Höghuset:  den 2 december uppstod ett läckage från en avloppstam i källaren  en saneringsfirma har varit där och åtgärdat det,  strax kommer en avfuktare att ställas dit under ett antal veckor för att det skall torkas ut ordentligt.

 

Låghuset: dörrarna i källargångarna är branddörrar vilket innebär att dom måste bli stängda ordentligt att dom ej får sättas upp, detsamma gäller även vinds dörren i höghuset.

 

Levande ljus: Var försiktig med att ha levande ljus tända blås ut och släck ordentligt.

 

God Jul & Ett Gott Nytt År!

önskar styrelsen.

Boendeinformation november 2021

Återvinningsrummet:

Vi är glada över att det nu har börjat respekteras att det är inte tillåtet att lämna miljöfarligtavfall, vilket annars bidrar till extra onödiga kostnader som alla blir drabbade av i slutänden,

Stora skrymmande kartonger:

Fler och fler beställer hem varor online, vi ber er att platta till och vik i hop din kartong så gott det går innan du lämnar den i kärlet på så sätt får flera kartonger plats annars blir kärlen snabbt överfulla, och det blir lätt kaos i återvinningsrummet.

Förbudsskyltar på innergården:

Det har inkommit  klagomål till styrelsen från flera medlemmar under en längre  om att hundar rastas på innergården, därför har två skyltar satts upp.

Boendeinformation oktober 2021

Innergården: ML Mark &  fastighetsservice har fått i uppdrag av styrelsen att under hösten klippa häckar och buskar, vissa buskar de som växer vid piskställningarna kommer att föryngringsbeskäras vilket innebär att dom klipps ned ordentligt vilket görs på hösten då tillväxten har avstannat och att dom till våren sedan börjar bryta om på nytt och växa sig täta.

Matavfallshantering: två sopkärlsskåp är beställda och kommer att levereras under vecka 46 för att monteras, det ena skåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid skåpet som finns där idag som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan portarna 30& 32 alldeles till vänster om anslagstavlan vid parkeringsplatsen.

portarna 6-18 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i speciellt avsett kärl i återvinningsrummet

portarna 20-32 skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i sopkärlsskåpet som kommer att placeras till vänster om anslagstavlan vid p-platsen.

port skall boenden lämna sin pappåse med matavfall i skåpet som väntas komma vecka 46

Vi planerar att vi börjar med matavfallshantering den 1 januari 2022, innan dess skall alla boenden fått tilldelat pappåsar samt en ställning som pappåsen skall sitta i.

Nästa styrelsemöte 11 november.

 

Boendeinformation september 2021

Matavfallshantering:  under oktober kommer ML mark & fastighetsservice att utföra markarbeten på innergården för två sopkärlsskåp som är beställda och som kommer att levereras under vecka 46, det ena sopkärlsskåpet kommer att placeras uppe vid höghuset bredvid det som redan finns som är avsett för hushållssopor det andra kommer att placeras mellan port 30 & 32 alldeles till vänster om anslagstavlan vid parkeringsplatsen.

Portarna 6-18: Du som bor i någon av dessa portar du kommer att lämna din pappåse med matavfall i speciellt kärl i återvinningsrummet

Portarna 20-32 Bor du i någon av dessa portar kommer du att lämna din pappåse med matavfall i sopkärlsskåp som kommer att placeras alldeles till vänster om anslagstavlan vid p-platsen.

Nästa styrelsemöte 14 okt.