Boendeinformation nov-16

BOENDEINFORMATION NOVEMBER 2016
Nu är Dalkarlarna klara med fönsterbytet i låghuset!
Styrelsen vill tacka er alla för ett mycket gott samarbete, det är tack vare er att arbetet har gått så smidigt och enligt utsatt tidsplan.

Nu när hösten och snart vintern är här, då är det som bekant extra mysigt med levande ljus, därför vi ber er kontrollera era brandvarnare samt byta batteri om det behövs.

Brf innehavare är skyldiga att ha extra hemförsäkringstillägg– detta är mycket viktigt!

Vi vill påminna om att bokade tvättider måste respekteras bättre.

Trevlig fortsättning på hösten!
Önskar styrelsen i Brf Kamkoftan

Viktiga telefonnummer:
SBC:s kundtjänst / felanmälan 0771-722 722

Boendeinformation okt-16

BOENDEINFORMATION OKTOBER 2016

Nu är fönsterbytet i full gång, har ni några frågor kring detta, vänd er direkt till Dalkarlarna som kan svara på alla era frågor.

Dalkarlarna använder föreningslokalen som lunchrum, därav ingen uthyrning av lokal/övernattningsrum så länge arbetet håller på.
Vi ber alla vara extra uppmärksamma mot eventuella obehöriga personer som kan dras hit till gården nu när fönsterbytet pågår.

Styrelsen planerar att göra en inventering över våra andrahandshyresgäster.

Trevlig höst!
Önskar styrelsen i Brf Kamkoftan

Viktiga telefonnummer:
SBC:s kundtjänst/felanmälan 0771-722 722
Föreningstelefonen 0708-97 09 02

VIKTIGT – Informationsmöte om fönsterbytet i Vårfrukyrkan 15/9 kl 18.00

Välkommen på informationsträff inför

fönsterbytet på BRF Kamkoftan port 6-32

 

Dalkarlarna har fått förtroendet att byta fönster och fönsterdörrar i er förening.

Inför arbetet vill vi förbereda er på bästa sätt och inbjuder därför till en informationsträff där vi berättar om hur arbetet går till och svarar på era frågor.

 

Ni är välkomna till Maria-salen i Vårfrukyrkan

torsdag den 15 september kl 18.00.

 

Har ni funderingar kring fönsterbytet – kom, lyssna och ställ frågor!

 

 

Med vänliga hälsningar

 

DALKARLARNA

Boendeinformation juli-16

BOENDEINFORMATION JULI 2016

På förekommen anledning, så upprepar vi återigen att:
Det är det inte tillåtet att rasta hundar på innergården, det finns gott om grönområden runt omkring där du kan rasta din hund. Samt att hundar skall vara kopplade när ni passerar med den på gården.

Dalkarlarna kommer att kalla alla berörda som bor i låghuset till en informationsträff inför fönsterbytet som kommer att starta i mitten av september, mer info om detta möte kommer inom kort.

I dessa semestertider ber vi er alla att vara lite extra uppmärksamma på okända som eventuellt rör sig på gården, tala gärna om för din granne om du tänker resa bort = Grannsamverkan

En fortsatt trevlig sommar
önskar styrelsen i Brf Kamkoftan.

Viktiga telefonnummer:
SBC:s kundtjänst / felanmälan 0771-722 722
Föreningstelefonen 0708-97 09 02
Bokning av lokal / övernattningsrum 0708-11 55 35
Mailadress: info@kamkoftan.se

FÖRENINGSSTÄMMA – BRF KAMKOFTAN 31/5-16 I EVA-SALEN I VÅRFRUKYRKAN

Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Kamkoftans årsstämma den 31/5-16 kl 18.30 i Eva-salen i Vårfrukyrkan, Fruängens kyrkogata.

Dagordning enligt våra stadgar.

 • 1 Stämmans öppnande
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av stämmoordförande
 • 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 5 Val av två justeringsmän
 • 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • 7 Fastställande av röstlängd
 • 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9 Föredragning av revisorns berättelse
 • 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11 Beslut om resultatdisposition
 • 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 13 fråga om arvoden åt styrelseledamöter, suppleanter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14 Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 • 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 16 Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • 17 Val av valberedning
 • 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt §38
 • 19 Stämmans avslutande

Hälsningar

Styrelsen Brf Kamkoftan

Fönstermätning port 6-32 torsdagen den 19 maj.

Viktigt meddelande!

Mätning av fönster i er lägenhet

Som tidigare meddelats från styrelsen i Brf Kamkoftan kommer fönsterutbyte att ske i er lä-genhet.

Inför det planerade fönsterbytet i föreningen behöver Dalkarlarna göra en kontrollmätning i samtliga lägenheter i låghuset med port nummer 6-32

Trots att fönster och balkongdörrar är av samma typ i de olika lägenheterna kan det före-komma omständigheter som påverkar måttsättningen av de nya fönstren.

Vi behöver därför tillträde till er lägenhet för att utföra denna mycket viktiga mätning som endast tar några minuter. Ni behöver inte ta ned gardiner, men vi är tacksamma om ni plockar undan blommor och prydnadssaker från fönsterbänkarna.

Vi kommer att besöka er torsdagen den 19 maj med start kl 9:00.

Om ni inte är hemma behöver ni lägga er lägenhetsnyckel i ett kuvert märkt med lägenhetsnummer, namn och port i föreningens brevlåda på Lina San-dells plan 4. (Det är viktigt med tydlig märkning)

Kom ihåg att lämna eventuellt extra säkerhetslås olåst!

Vi kommer att börja mäta i port nr 6 och avslutar i port 32. I respektive port startar vi på översta våningen och går nedåt. Vi startar ca kl. 09:00 och vi bedömer att mätningen är klar senast kl. 17:00 (troligen tidigare). Om ni har lämnat nyckel droppar vi den i er brev-låda efter mätningen.

Samtlig personal från Dalkarlarna kommer att kunna visa upp giltig legitimation eller ID06- legitimation. Under mätningen kommer en styrelsemedlem från Brf Kamkoftan att delta. Vid frågor om tillträde till lägenheten kontakta Dalkarlarna, på tel nr 0243-108 20

Fönsterbytet planeras preliminärt att starta i början av september och vara klart i slutet av oktober. Dalkarlarna återkommer med mer information.

Om ni har några andra frågor är ni välkomna att ringa Dalkarlarna på tel 0243-108 20.

Med Vänliga Hälsningar

DALKARLARNA

Borlänge 2016-05-09

 

Informationsmöte gällande underhållsplan samt kommande underhåll.

INFORMATIONSMÖTE

 

Välkommen till informationsmöte där bland annat föreningens underhållsplan och kommande renoveringar/underhåll presenteras. 

Plats:   Eva-salen i Vårfrukyrkan i Fruängen

Tid:      Tisdagen den 24 maj kl 18.30

Föreningens Årsstämma sker i samma lokal TISDAGEN den 31 maj kl. 18.30. Separat kallelse och dagordning kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevlådor.

 

Hälsningar

Styrelsen Brf Kamkoftan

Byte av fönster och balkongdörr i låghuset LSP 6-32

VIKTIG INFORMATION

 • NYA FÖNSTER

Upphandlingen av ett fönsterutbyte i låghuset LSP 6-32 är nu färdig.

Styrelsen har träffat flera entreprenörer där både pris, utförande och arbetsgång har jämförts och slutligen beslöt styrelsen att uppdraget går till Dalkarlarna – samma firma som genomförde granngårdens fönsterskifte för två år sedan.

Dalkarlarna kommer inom kort med egen information till er då de behöver komma in i samtliga lägenheter för att mäta alla fönster. Mätningen är oerhört viktig då fastigheten är gammal och huskroppen har ”satt” sig vilket gör att måtten för fönsterramen och balkongdörren kan variera. Dvs samtliga fönster och balkongdörren kommer att måttbeställas unikt för just Din lägenhet.

Samtliga fönster och balkongdörren förses även med vita persienner.

Själva fönsterskiftet beräknar man påbörja efter sommaren.

För att allt skall avlöpa så smidigt som möjligt önskar därför Styrelsen att ni snarast lämnar era kontaktuppgifter i föreningens brevlåda i tvättstugan.

Hälsningar Styrelsen Brf Kamkoftan  &  Dalkarlarna

 

 

Namn:         ________________________________________

Telefon:      ________________________________________

Adress:       LSP _____  Lägenhetsnummer: ______________ (ej skatteverkets utan det som står utanför er dörr)

E-mail:        ________________________________________

OBS. Bor du i andrahand? Var vänlig att vidarebefordra denna information omedelbart till lägenhetsinnehavaren.

Boendeinformation april-16

BOENDEINFORMATION

APRIL 2016

 Trots upprepade påminnelser så kan vi tyvärr konstatera att saker står fortfarande i trapphus, källargångar samt i vindsgångarna i höghuset, NU kommer dessa föremål avlägsnas för att därefter förvaras i ett låst utrymme.

Den som har intresse av att få tillbaka sina ägodelar kommer att debiteras 500:-.

 

 Vi vill återigen upprepa att det är FÖRBJUDET att ställa saker på golvet bredvid de gröna sopkärlen i återvinningsrummet.

 

 Årets föreningsstämma sker den 31 maj i Eva-salen i Vårfrukyrkan. Mer information samt kallelse kommer att delas ut i samtliga medlemmars brevlåda.

 

 

Vänliga vårhälsningar önskar styrelsen Brf Kamkoftan

 

Viktiga telefonnummer: Bokning av lokalen: 0708- 11 35 55

Felanmälan / Kundtjänst SBC : 0771-722 722

Föreningstelefonen: 0708-97 09 02

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför årsstämma -16.

Hej.

Valberedningen är nu igång med arbetet inför kommande års, -16/-17, styrelsesammansättning i Brf Kamkoftan.

3/5 delar av nuvarande styrelse avgår vid denna kommande stämma i maj -16 per automatik och därför söker vi nya medlemmar som är intresserade av att ingå i Brf Kamkoftans nästa styrelse.

Det som efterfrågas är medlemmar med tid och engagemang att fortsatt förvalta föreningens goda ekonomi och hänsyn till att vi bor i en 50-talsfastighet där löpande underhåll är nödvändigt.

Du/Ni kan antingen vara intresserad av att ingå i Styrelsen där erfarenhet eller kunskap i frågor såsom Teknisk förvaltning, Bygg- och Energifrågor, Ekonomi och/eller föreningsjuridik är en oerhörd tillgång för oss alla.

Eller du kanske känner att styrelseuppdrag inte är det du primärt har intresse av MEN kanske kan vara en medlem som ”vid-sidan-av-styrelseuppdrag” ändå gärna vill bidra med ditt intresse och kunskap. Det skulle t ex kunna vara ”vår trädgård”, ”föreningsträffar”, ”städdagar” eller annat samkväm där vi alla, både medlemmar och hyresgäster, kan delta? Möjligen även att på tillika volontärbasis vara föreningens ”trappvärd” där Du/Ni ansvarar för att tex hälsa nya medlemmar välkomna o informera lite om föreningen. T ex tvättstuga, parkeringskö, hemsidan mm.

Är du intresserad eller bara nyfiken och vill veta mer hör av dig med ett litet brev till någon av dem i valberedningen och berätta lite vem du är och kontaktuppgifter så hör de av sig så snart de kan.

VALBEREDNINGEN BRF KAMKOFTAN -16

Pia Westerlind LSP 10 3 tr – sammankallande

Ewa Ljungberg Gerdin LSP 22 3 tr