ARBETE MED BALKONGERNA 16 JUNI

Dipart planerar att arbeta med balkongerna lördagen den den 16 juni

OBS! dom kommer inte att bila, utan endast utföra arbeten som inte är störande

för berörda boenden.

 

 

Råttor

Flera boenden har hört utav sig om att råttor har synts till på innergården.

Sedan den 19 april så har fyra lådor med råttgift varit utplacerade på gården, 

idag kom Nomor hit som arbetar med skadedjursbekämpning för att göra en bedömning hur mycket råttorna hade varit i dessa lådor eller inte…..Döm om vår förvåning INGA råttor hade varit till lådorna, alltså råttorna hittar mat på annat sätt, så var väldigt noga med när ni använder vår grillplats att ta reda på eventuella matrester, knyt ihop soppåsen ordentligt och släng den!.

Så vi beslutade att placera om två av dessa lådor , varav den ena står i häcken vid parkeringsplatsen, den andra ställdes på baksidan mitt emot port 32 där i marken finns stora råtthål.

Nomor kommer tillbaka om två veckor

/ 11 juni-2018 

BOENDEINFORMATION JUNI 2018

Den 31 maj höll föreningen Årsstämma och nu är ny styrelse utsedd.

Mikael Yllman port 20……………..ordförande

Claes Stridh port 2…………………..vice ordförande

Malena Rydman port 32……………sekreterare

Kristoffer Brander port 28………..ekonomiansvarig

Zoma Workafes port 16…………….ledamot

Ulrika Adolphson port 30………….ledamot

 

Tubus system AB kommer till hösten med start troligtvis sep-okt påbörja sitt arbete med avloppsstammarna i höghusets källare som kommer att relinas detta arbete beräknas pågå 2-3 veckor.

Mera information kommer om detta.

Det externa sophuset utanför höghuset, det händer tyvärr ibland att folk ställer sin soppåse på marken istället för att kasta den……matrester är ju som bekant kalas för råttor.

Skärpning med detta! vi vill inte ha flera råttor, just nu står 4 st lådor med råttgift utplacerade på innergården.

 

Trevlig sommar önskar den nya styrelsen i Brf Kamkoftan

 

Vill du komma i kontakt med oss gör det helst via mail:

kamkoftan@gmail.com

 

 

 

 

Vatten avstängt

Ett flertal boenden i låghuset har hört utav sig ikväll om att vattnet är avstängt

Styrelsen vet inte vad detta beror på

 vi hoppas att detta löser sig så fort som möjligt.

30/5 kl 19:30

 

TAKARBETEN

Dipart AB vill gärna passa på att arbeta med taket på låghuset även på lördagar nu när vi har kalasväder, dom planerar att arbeta denna lördag den 19 maj (Pingstafton) och även andra lördagar om vädret håller i sig.

 

/ Styrelsen

den 15 maj 

BOENDEINFORMATION MAJ-2018

Dipart AB renovering av låghusets balkonger och tak går enligt tidsplanen.

En stor container kommer att placeras bakom höghuset mellan den 24-28 maj passa på att rensa i ditt förråd, det mesta kan kastas däri dock ej vitvaror eller elektronik, i återvinningsrummet finns två kärl avsedda för elektronik,

tyvärr så måste vi återigen påminna om att det är INTE tillåtet att lämna miljöfarligt avfall i återvinningsrummet såsom målarfärgsburkar och lösningsmedel etc , det kostar mycket för föreningen att låta Ragn-sells forsla bort detta, onödiga utgifter som drabbar oss alla i slutändan.

Självklart får man ha fest men tänk på att det är lyhört så visa hänsyn mot dina grannar det är inte ok att spela högmusik fram emot morgonkvisten, trots att det är helg så finns det faktiskt dom som skall upp och jobba tidigt på morgonen. 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna till Årsstämman torsdagen den 31 maj kl 18:30 i Eva salen i Vårfrukyrkan i Fruängens centrum 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen

BOENDEINFORMATION APRIL 2018

Strax kommer Dipart AB påbörja renoveringen av tak och balkonger i låghuset.

Renoveringen av balkongerna är uppdelat i tre etapper, första etappen är port 32-22 med start vid port 32. Vi ber er att plocka undan alla föremål från balkongen då balkongplattan kommer att bilas ned. Varje boende kommer att vara ”utan” balkong under ca 8 veckor, allt arbete kommer att ske från utsidan.

Vi kan vara lite stolta över att vi bor i en fastighet som är ”Grönklassad” av Stadsmuseet, den näst högsta klassificeringen vilket innebär att fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde vilket betyder att man inte får göra några som helst yttre förändringar av fasaden, styrelsen har fått frågan av boenden om vi inte kan bygga ut balkongerna, vilket på grund av klassificeringen inte är möjligt .

En stor container på 20 kubik kommer att placeras bakom höghuset i 4 dagar, från torsdagen den 24 maj (lunchtid) t.om måndagen den 28 maj (lunchtid), så passa på att rensa i era förråd, observera att dock får inte miljöfarligt avfall, vitvaror eller elektronik lämnas i containern, i återvinningsrummet finns två kärl avsedda för elektronik.

Torsdagen den 31 maj kl 18:30 är alla medlemmar välkomna till Årsstämman, Eva-salen i Fruängens kyrka, Fruängens centrum.

Vänliga hälsningar från oss i styrelsen.

Vill du komma i kontakt med oss gör det helst via mail: info@kamkoftan.com

TVÄTTSTUGAN MÅNDAGEN DEN 26 MARS

Tvättstugan kommer att behöva vara avstängd måndagen den 26 mars mellan 07:00-17:00

i samband med  Tubus arbete med inkoppling  samt omkoppling av avloppstammar.

 

 

Styrelsen den 22/3

 

 

Informationsmöte ons den 21 mars om tak och balkongrenovering

Onsdagen den 21 mars kl 18:30 kommer ett informationsmöte att hållas i Fruängens kyrka

Fruängens Kyrkogata 1-7 i Evasalen, inför den stundande tak och balkongrenoveringen i låghuset. Tätskiktet och betongpannor på taket kommer att bytas ut och samtliga balkongplattor i låghuset bilas ned och ersättas med nya.

Renoveringen är uppdelad i tre etapper med start i början av april och beräknat slut i november, varje etapp är beräknad till 8 veckor och kommer att starta vid port 32.

Balkongerna kommer att vara avstängda under bilningen och gjutning av nya balkongplattor, ca 8 veckor för varje lägenhet.

Mer information lämnas på mötet av Dipart AB samt kommer läggas upp på hemsidan.

Välkomna!

Tisdagen den 13 mars

 ML markservice måste nu på tisdag den 13 mars tömma sina lokaler för att Tubus skall in där och arbeta och ställa dit en stor container utanför.

ML måste därav  parkera sina traktorer och ett par personbilar på baksidan av låghuset.

arbetet beräknas vara klart på en dag.

/Styrelsen  mån den 12 mars